Skip to main content

CC Antya 1.119

Text

bāra bāra prabhu yadi tāre ājñā dila
tabe sei śloka rūpa-gosāñi kahila

Synonyms

bāra bāra — again and again; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; yadi — when; tāre — him; ājñā dila — ordered; tabe — at that time; sei śloka — that particular verse; rūpa-gosāñi — Rūpa Gosvāmī; kahila — recited.

Translation

When the Lord persisted in asking this again and again, Rūpa Gosvāmī recited that verse [as follows].