Skip to main content

CC Ādi 4.84

Text

‘devī’ kahi dyotamānā, paramā sundarī
kimvā, kṛṣṇa-pūjā-krīḍāra vasati nagarī

Synonyms

devī — the word devī; kahi — I say; dyotamānā — shining; paramā — most; sundarī — beautiful; kimvā — or; kṛṣṇa-pūjā — of the worship of Lord Kṛṣṇa; krīḍāra — and of sports; vasati — the abode; nagarī — the town.

Translation

“Devī” means “resplendent and most beautiful.” Or else it means “the lovely abode of the worship and love sports of Lord Kṛṣṇa.”