Skip to main content

Bg. 8.25

Tekst

dhūmo rātris tathā kṛṣṇaḥ
ṣaṇ-māsā dakṣiṇāyanam
tatra cāndramasaṁ jyotir
yogī prāpya nivartate

Synonyms

dhūmaḥ — røg; rātriḥ — nat; tathā — også; kṛṣṇaḥ — den mørke månes fjorten dage; ṣaṭ-māsāḥ — de seks måneder; dakṣiṇa-ayanam — når Solen bevæger sig mod syd; tatra — der; cāndramasam — af måneplaneten; jyotiḥ — lyset; yogī — mystikeren; prāpya — efter at have opnået; nivartate — kommer tilbage.

Translation

Den mystiker, der forlader denne verden under røgen, om natten, i de 14 dage, hvor Månen aftager, eller de seks måneder, hvor Solen går mod syd, kommer til måneplaneten, men vender atter tilbage.

Purport

FORKLARING: I Śrīmad-Bhāgavatams Tredje Bog nævner Kapila Muni, at de, der er erfarne i frugtstræbende aktiviteter og offermetoder på Jorden, kommer til Månen, når de dør. Disse ophøjede sjæle lever på Månen i omkring 10.000 år ifølge halvgudernes tidsregning og nyder livet ved at drikke soma-rasa. De vender i sidste ende tilbage til Jorden. Det betyder, at der findes højere kategorier af levende væsener på Månen, selv om de måske ikke kan opfattes med de grove sanser.