Skip to main content

Bg. 8.1

Tekst

arjuna uvāca
kiṁ tad brahma kim adhyātmaṁ
kiṁ karma puruṣottama
adhibhūtaṁ ca kiṁ proktam
adhidaivaṁ kim ucyate

Synonyms

arjunaḥ uvāca — Arjuna sagde; kim — hvad; tat — den; brahma — Brahman; kim — hvad; adhyātmam — selvet; kim — hvad; karma — frugtstræbende handlinger; puruṣa-uttama — O Højeste Person; adhibhūtam — den materielle manifestation; ca — og; kim — hvad; proktam — kaldes; adhidaivam — halvguderne; kim — hvad; ucyate — kaldes.

Translation

Arjuna spurgte: O min Herre, O Højeste Person, hvad er Brahman? Hvad er selvet? Hvad er frugtstræbende handlinger? Hvad er denne materielle manifestation? Og hvad er halvguderne? Vil du ikke forklare dette for mig?

Purport

FORKLARING: I dette kapitel besvarer Herren Kṛṣṇa Arjunas forskellige spørgsmål, der begynder med: “Hvad er Brahman?” Herren fortæller også, hvad der menes med karma (frugtstræbende handlinger), hengiven tjeneste, yoga-principperne og hengiven tjeneste i dens rene form. Śrīmad-Bhāgavatam forklarer, at den Højeste Absolutte Sandhed er kendt som Brahman, Paramātmā og Bhagavān. Desuden bliver det levende væsen eller den individuelle sjæl også kaldt Brahman. Arjuna spørger ligeledes om ātmā, der sigter til krop, sjæl og sind. Ifølge den vediske ordbog refererer ātmā til sindet, sjælen og kroppen såvel som til sanserne.

Arjuna har her tiltalt den Højeste Herre som Puruṣottama, den Højeste Person, hvilket betyder, at han ikke blot stillede disse spørgsmål til en ven, men til den Højeste Person, for han vidste, at Kṛṣṇa er den højeste autoritet, der er i stand til at give definitive svar.