Skip to main content

Bg. 6.41

Tekst

prāpya puṇya-kṛtāṁ lokān
uṣitvā śāśvatīḥ samāḥ
śucīnāṁ śrīmatāṁ gehe
yoga-bhraṣṭo ’bhijāyate

Synonyms

prāpya — efter at have opnået; puṇya-kṛtām — af dem, der udfører fromme aktiviteter; lokān — planeterne; uṣitvā — efter at have opholdt sig; śāśvatīḥ — mange; samāḥ — år; śucīnām — af de fromme; śrī-matām — af de velstående; gehe — i huset; yoga-bhraṣṭaḥ — den, som er faldet fra selverkendelsens vej; abhijāyate — tager sin fødsel.

Translation

Efter mange, mange års nydelse på de fromme levende væseners planeter fødes den forfejlede yogī i en familie af retskafne mennesker eller i en rig aristokratisk familie.

Purport

FORKLARING: De mislykkede yogīer inddeles i to grupper: Den ene er faldet ned efter kun lidt fremskridt og den anden efter lang tids udøvelse af yoga. Yogīen, der falder ned efter kort tids udøvelse, kommer til de højere planeter, hvor fromme levende væsener har adgang. Efter et langt liv dér sendes han tilbage til denne planet for at blive født i en retskaffen brāhmaṇa-vaiṣṇavas familie eller blandt aristokratiske købmænd.

Det virkelige formål med yoga er, som det bliver forklaret i dette kapitels sidste vers, at opnå den højeste perfektion i Kṛṣṇa-bevidsthed. Men de, der ikke er tilstrækkeligt standhaftige, og som fejler på grund af materielle fristelser, får ved Herrens nåde lov til fuldt ud at udleve deres materielle tilbøjeligheder. Og derefter får de mulighed for at leve i velstand i retskafne eller aristokratiske familier. De, der fødes i sådanne familier, kan drage fordel af disse muligheder og forsøge at ophøje sig selv til fuldstændig Kṛṣṇa-bevidsthed.