Skip to main content

Bg. 5.14

Tekst

na kartṛtvaṁ na karmāṇi
lokasya sṛjati prabhuḥ
na karma-phala-saṁyogaṁ
svabhāvas tu pravartate

Synonyms

na — aldrig; kartṛtvam — ejerskab; na — ej heller; karmāṇi — aktiviteter; lokasya — folks; sṛjati — han skaber; prabhuḥ — herren over kroppens by; na — ej heller; karma-phala — til handlingernes resultater; saṁyogam — forbindelsen; svabhāvaḥ — den materielle naturs kvaliteter; tu — men; pravartate — virker.

Translation

Den legemliggjorte ånd, der er herre over sin krops by, hverken skaber handlinger, får folk til at handle eller skaber handlingens frugter. Alt dette iværksættes af den materielle naturs kvaliteter.

Purport

FORKLARING: Som det vil blive forklaret i kapitel 7, er det levende væsen en af den Højeste Herres energier eller naturer, men er forskellig fra materie, der er en anden af Herrens naturer og kaldes den lavere natur. På en eller anden måde har den højere natur, det levende væsen, i umindelige tider været i kontakt med den materielle natur. Den midlertidige krop eller materielle bolig, som han får, er årsag til forskellige handlinger og deres resulterende reaktioner. Når man lever i en sådan betinget atmosfære, lider man under resultaterne af kroppens handlinger ved (i uvidenhed) at identificere sig med kroppen. Det er denne uvidenhed, som man har tilegnet sig for umindelige tider siden, der er årsag til kropslig lidelse og elendighed. Så snart det levende væsen lægger afstand til kroppens handlinger, bliver han også fri for reaktionerne. Så længe man befinder sig i kroppens by, ser man ud til at være dens hersker, men i virkeligheden er man hverken dens ejer eller herre over dens handlinger og reaktioner. Man befinder sig blot midt i det materielle hav i kamp for tilværelsen. Havets bølger kaster én rundt, og man har ingen kontrol over dem. Den bedste løsning, som man har, er at komme ud af vandet ved hjælp af transcendental Kṛṣṇa-bevidsthed. Det er det eneste, der kan redde én fra al virvaret.