Skip to main content

Bg. 4.30

Tekst

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kṣapita-kalmaṣāḥ
yajña-śiṣṭāmṛta-bhujo
yānti brahma sanātanam

Synonyms

sarve — alle; api — skønt tilsyneladende forskellige; ete — disse; yajña- vidaḥ — der er bekendte med formålet med at udføre ofringer; yajña-kṣapita — rensede som resultat af sådanne udførelser; kalmaṣāḥ — hvis syndige reaktioner er; yajña-śiṣṭa — af resultatet af sådanne yajña- udførelser; amṛta-bhujaḥ — de, som har smagt en sådan nektar; yānti — nærmer sig; brahma — den højeste; sanātanam — evige atmosfære.

Translation

Alle disse udøvere, der kender formålet med offerhandlinger, bliver renset for syndige reaktioner, og fordi de har smagt det nektariske resultat af sådanne offerhandlinger, stiger de opad mod den højeste åndelige sfære.

Purport

FORKLARING: Af den forudgående forklaring på de forskellige slags offerhandlinger (ofring af ens besiddelser, studie af Vedaerne eller filosofiske doktriner og udførelse af yoga-systemet) fremgår det, at det fælles mål for dem alle er beherskelse af sanserne. Sansenydelse er selve roden til materiel eksistens. Medmindre man befinder sig på et stadie, hvor man er hævet over sansenydelse, er der ingen mulighed for at blive ophøjet til den evige platform af fuldstændig viden, fuldstændig lykke og et fuldendt liv. Dette stadie hører til i den evige atmosfære eller Brahman-atmosfæren. Alle de ovennævnte offerhandlinger hjælper én til at blive renset for den materielle eksistens’ syndige reaktioner. Et sådant fremskridt i livet gør ikke blot én lykkelig og velstående i dette liv, men til sidst kommer man også til Guds evige rige ved enten at blive ét med den upersonlige Brahman eller slutte sig til Guddommens Højeste Personlighed, Kṛṣṇas, selskab.