Skip to main content

Bg. 4.3

Tekst

sa evāyaṁ mayā te ’dya
yogaḥ proktaḥ purātanaḥ
bhakto ’si me sakhā ceti
rahasyaṁ hy etad uttamam

Synonyms

saḥ — den samme; eva — afgjort; ayam — denne; mayā — af Mig; te — til dig; adya — i dag; yogaḥ — videnskaben om yoga; proktaḥ — fortalt; purātanaḥ — meget gamle; bhaktaḥ — hengiven; asi — du er; me — Min; sakhā — ven; ca — også; iti — derfor; rahasyam — mysterium; hi — afgjort; etat — dette; uttamam — transcendentale.

Translation

I dag forklarer Jeg den selvsamme urgamle videnskab om forholdet til den Højeste for dig, for du er Min hengivne såvel som Min ven og kan derfor forstå denne videnskabs transcendentale mysterium.

Purport

FORKLARING: Der findes to kategorier af mennesker, nemlig den hengivne og dæmonen. Herren udså Arjuna som modtager af denne storslåede videnskab, fordi han var Herrens hengivne, men for en dæmon er det ikke muligt at forstå denne store mystiske videnskab. Der findes mange udgaver af denne prægtige kundskabsbog. Nogle har kommentarer af hengivne, og andre kommentarer er skrevet af dæmoner. De sande kommentarer kommer fra de hengivne, mens dæmonernes er ubrugelige. Arjuna anerkender Śrī Kṛṣṇa som Guddommens Højeste Personlighed, og enhver Bhagavad-gītā-kommentar, der følger i Arjunas fodspor, er ægte hengiven tjeneste til denne store videnskabs sag. Dæmoniske personer accepterer imidlertid ikke Herren Kṛṣṇa, som Han er. I stedet spekulerer de et eller andet om Kṛṣṇa og vildleder dermed almindelige læsere fra Kṛṣṇas instruktioner. Her er en advarsel mod den slags vildledelser. Man bør forsøge at følge discipelrækken fra Arjuna og dermed drage fordel af Śrīmad Bhagavad-gītās store videnskab.