Skip to main content

Bg. 4.18

Tekst

karmaṇy akarma yaḥ paśyed
akarmaṇi ca karma yaḥ
sa buddhimān manuṣyeṣu
sa yuktaḥ kṛtsna-karma-kṛt

Synonyms

karmaṇi — i handling; akarma — uvirksomhed; yaḥ — den, der; paśyet — ser; akarmaṇi — i uvirksomhed; ca — også; karma — frugtstræbende handling; yaḥ — den, der; saḥ — han; buddhi-mān — er intelligent; manuṣyeṣu — i menneskesamfundet; saḥ — han; yuktaḥ — er i den transcendentale position; kṛtsna-karma-kṛt — selv om han er beskæftiget med alle ting.

Translation

Den, der ser uvirksomhed i handling og handling i uvirksomhed, er intelligent blandt mennesker, og han er i den transcendentale position, selv om han er beskæftiget med alle mulige ting.

Purport

FORKLARING: En person, der handler i Kṛṣṇa-bevidsthed, er naturligt fri for karmas lænker. Han gør alle sine handlinger for Kṛṣṇa. Således hverken nyder eller lider han under virkningerne af sine handlinger. Han er som følge deraf intelligent i menneskesamfundet, selv om han er involveret i alle mulige ting for Kṛṣṇas skyld. Akarma vil sige uden reaktion på handling. Upersonalisterne afholder sig fra frugtstræbende handlinger af frygt for, at de resulterende reaktioner skal være til hindring på selverkendelsens vej, men personalisten kender meget vel sin plads som Guddommens Højeste Personligheds evige tjener. Derfor engagerer han sig i Kṛṣṇa-bevidste aktiviteter. Eftersom alt bliver gjort for Kṛṣṇa, nyder han ikke andet end transcendental lykke ved at gøre denne tjeneste. De, der er engagerede i denne proces, er kendt for at være uden begær efter personlig sansetilfredsstillelse. Bevidstheden om, at man er Kṛṣṇas evige tjener, gør én immun over for alle slags reaktioner på handling.