Skip to main content

Bg. 17.5-6

Tekst

aśāstra-vihitaṁ ghoraṁ
tapyante ye tapo janāḥ
dambhāhaṅkāra-saṁyuktāḥ
kāma-rāga-balānvitāḥ
karṣayantaḥ śarīra-sthaṁ
bhūta-grāmam acetasaḥ
māṁ caivāntaḥ śarīra-sthaṁ
tān viddhy āsura-niścayān

Synonyms

aśāstra — ikke i skrifterne; vihitam — foreskrevet; ghoram — skadelig for andre; tapyante — gennemgår; ye — de, som; tapaḥ — askese; janāḥ — personer; dambha — med stolthed; ahaṅkāra — og egoisme; saṁyuktāḥ — engageret; kāma — af begær; rāga — og tilknytning; bala — gennem styrken; anvitāḥ — foranlediget; karṣayantaḥ — idet de plager; śarīra-stham — situeret inden i kroppen; bhūta-grāmam — kombinationen af materielle elementer; acetasaḥ — med en vildledt mentalitet; mām — Mig; ca — også; eva — afgjort; antaḥ — inden i; śarīra-stham — situeret inden i kroppen; tān — dem; viddhi — forstå; āsura-niścayān — som resolut dæmoniske.

Translation

De, der af stolthed og egoisme underkaster sig streng askese og bodsøvelse, der ikke anbefales i skrifterne, som tilskyndes af begær og tilknytning, som er tåbelige, og som torturerer kroppens materielle elementer såvel som Oversjælen, der bor i det indre, må forstås at være dæmoner.

Purport

FORKLARING: Der findes personer, der finder på deres egne former for askese og bodsøvelser, der ikke er omtalt i skrifterne. For eksempel taler skrifterne ikke om, at man skal faste med noget ydre mål for øje såsom at fremme et rent politisk formål. Skrifterne anbefaler faste for at gøre åndeligt fremskridt, ikke for politiske eller sociale mål. Mennesker, der kaster sig ud i den form for askese, er ifølge Bhagavad-gītā med sikkerhed dæmoniske. Deres handlinger strider imod de skriftlige anvisninger og er ikke til gavn for folk i almindelighed. I virkeligheden handler disse mennesker af stolthed, falsk ego, begær og tilknytning til materiel nydelse. Den slags aktiviteter forstyrrer ikke alene den kombination af materielle elementer, som kroppen består af, men også Guddommens Højeste Personlighed, der bor inde i kroppen. Den slags uautoriseret faste eller askese i et politisk øjemed er afgjort meget forstyrrende for andre og kommer ikke fra den vediske litteratur. En dæmonisk person tror måske, at han med denne metode kan tvinge sine fjender eller andre partier til at føje sig efter hans hoved, men undertiden fører den slags faste til døden. Disse handlinger har ikke Guddommens Højeste Personligheds godkendelse, og Han siger, at de, der griber til dem, er dæmoner. Den slags offentlige demonstrationer er en fornærmelse mod Guddommens Højeste Personlighed, for de gøres uden hensyn til de vediske forskrifter. I denne forbindelse er ordet acetasaḥ betydningsfuldt. Mennesker, der er i en normal mental tilstand, skal adlyde de skriftlige påbud. De, der ikke er i en sådan position, lader hånt om og er ulydige mod skrifterne og opfinder deres egen askese og bodsøvelse. Man bør altid huske på den endelige skæbne, der venter dæmoniske mennesker, som det blev beskrevet i foregående kapitel. Herren tvinger dem til at blive født i moderlivet på dæmoniske personer. Som følge heraf vil de leve efter dæmoniske principper liv efter liv uden at kende deres forhold til Guddommens Højeste Personlighed. Hvis sådanne mennesker imidlertid er så heldige at blive vejledt af en åndelig mester, der kan føre dem ind på vejen til vedisk visdom, kan de slippe ud af denne forvikling og til sidst nå det højeste mål.