Skip to main content

Bg. 14.7

Tekst

rajo rāgātmakaṁ viddhi
tṛṣṇā-saṅga-samudbhavam
tan nibadhnāti kaunteya
karma-saṅgena dehinam

Synonyms

rajaḥ — lidenskabens kvalitet; rāga-ātmakam — født af begær eller lyst; viddhi — forstå; tṛṣṇā — med længsel; saṅga — kontakt; samudbhavam — frembragt af; tat — den; nibadhnāti — binder; kaunteya — O Kuntīs søn; karma-saṅgena — gennem kontakt med frugtstræbende handlinger; dehinam — den legemliggjorte.

Translation

Lidenskabens kvalitet affødes af ubegrænsede begær og længsler, og som sådan bindes det legemliggjorte levende væsen til materielle frugtstræbende handlinger, O Kuntīs søn.

Purport

FORKLARING: Lidenskabens kvalitet kendetegnes af tiltrækningen mellem mand og kvinde. Kvinder er tiltrukket af mænd, og mænd er tiltrukket af kvinder. Dette kaldes lidenskabens kvalitet. Og når lidenskabens kvalitet tiltager, udvikler man en længsel efter materiel nydelse. Man vil gerne nyde sansetilfredsstillelse. For at få sansenydelse higer en mand i lidenskabens kvalitet efter anseelse i samfundet eller nationen, og han ønsker sig en lykkelig familie med gode børn, hustru og hjem. Disse er alle frembringelser af lidenskabens kvalitet. Så længe man tragter efter disse ting, bliver man nødt til at arbejde hårdt. Her står der derfor klart og tydeligt, at man bliver knyttet til sine handlingers frugter og således bundet af sådanne handlinger. For at glæde sin hustru, sine børn og sit samfund og for at opretholde sin prestige bliver man nødt til at arbejde. Hele den materielle verden befinder sig derfor mere eller mindre i lidenskabens kvalitet. Den moderne civilisation anses for avanceret ifølge lidenskabens standard. Førhen blev godhedens kvalitet regnet for at være den avancerede tilstand. Hvis der ingen befrielse er i vente for personer i godhedens kvalitet, hvad kan man da sige om dem, der er indviklet i lidenskabens kvalitet?