Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 9.19.4

Verš

tasyā uddharaṇopāyaṁ
bastaḥ kāmī vicintayan
vyadhatta tīrtham uddhṛtya
viṣāṇāgreṇa rodhasī

Synonyma

tasyāḥ — kozy; uddharaṇa-upāyam — způsob vysvobození (ze studny); bastaḥ — kozel; kāmī — posedlý chtíčem; vicintayan — plánující; vyadhatta — udělal; tīrtham — cestu ven; uddhṛtya — ryjící do země; viṣāṇa-agreṇa — špičkami svých rohů; rodhasī — u okraje studny.

Překlad

“Poté, co chtivý kozel naplánoval, jak vysvobodit kozu ze studny, ryl svými rohy do země u okraje studny tak, že se snadno dostala ven.”

Význam

Ženská přitažlivost je podnětem k ekonomickému rozvoji, zajištění bydlení a mnoha dalším činnostem, které mají zajistit pohodlný život v hmotném světě. Vyrýt pro kozu v zemi cestu ven bylo namáhavé, ale kozel si dal záležet, aby ji získal. Ato gṛha-kṣetra-sutāpta-vittair janasya moho 'yam ahaṁ mameti. Spojení mezi mužem a ženou vyvolává potřebu obstarat si pěkný byt, slušný příjem, děti a přátele. Tak se zaplétáme v hmotném světě.