Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.19.33

Verš

tribhiḥ kramair imāl lokān
viśva-kāyaḥ kramiṣyati
sarvasvaṁ viṣṇave dattvā
mūḍha vartiṣyase katham

Synonyma

tribhiḥ — třemi; kramaiḥ — kroky; imān — všechny tyto; lokān — tři planetární systémy; viśva-kāyaḥ — stávající se vesmírnou podobou; kramiṣyati — postupně se zvětší; sarvasvam — všechno; viṣṇave — Pánu Viṣṇuovi; dattvā — poté, co jsi dal milodar; mūḍha — ty hlupáku; vartiṣyase — budeš získávat živobytí; katham — jak.

Překlad

Slíbil jsi Mu jako milodar tři kroky země, ale až Mu je dáš, zabere tři světy. Jsi hlupák! Nevíš, jak velkou chybu jsi udělal. Poté, co odevzdáš vše Pánu Viṣṇuovi, ti nezbydou prostředky na vlastní živobytí. Z čeho budeš žít?

Význam

Bali Mahārāja mohl namítnout, že slíbil jen tři kroky země. Śukrācārya však jako učený brāhmaṇa okamžitě pochopil, že se jedná o plán Hariho, který se tam zjevil jako falešný brahmacārī. Slova mūḍha vartiṣyase katham ukazují, že Śukrācārya byl brāhmaṇa z třídy knězů. Tito knězi se zajímají hlavně o odměnu, kterou dostávají od svých žáků. Když tedy Śukrācārya viděl, že Bali Mahārāja riskuje ztrátu všeho majetku, bylo mu jasné, že to přivede do nesnází nejen krále, ale i Śukrācāryovu rodinu, která závisela na Baliho milosti. To je rozdíl mezi vaiṣṇavou a smārta-brāhmaṇou. Smārta-brāhmaṇa se vždy zajímá o hmotný zisk, zatímco vaiṣṇavovi jde pouze o to, aby uspokojil Nejvyšší Osobnost Božství. Z Śukrācāryova výroku plyne, že byl typickým smārta-brāhmaṇou a zajímal se jen o vlastní zisk.