Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.12.28

Verš

so ’nuvrajyātivegena
gṛhītvānicchatīṁ striyam
keśa-bandha upānīya
bāhubhyāṁ pariṣasvaje

Synonyma

saḥ — Pán Śiva; anuvrajya — pronásledující Ji; ati-vegena — velkou rychlostí; gṛhītvā — chytil; anicchatīm — i když se bránila; striyam — ženu; keśa-bandhe — za cop; upānīya — přitáhl Ji k sobě; bāhubhyām — svými pažemi; pariṣasvaje — objal Ji.

Překlad

Rychle běžel za Ní, chytil Ji za cop a přitáhl Ji k sobě. Přestože se bránila, objal Ji svými pažemi.