Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.11.27

Verš

nirīkṣya pṛtanāṁ devaḥ
parair abhyarditāṁ raṇe
udayacchad ripuṁ hantuṁ
vajraṁ vajra-dharo ruṣā

Synonyma

nirīkṣya — když uviděl; pṛtanām — své vojáky; devaḥ — polobůh Indra; paraiḥ — nepřáteli; abhyarditām — utiskované a přivedené do úzkých; raṇe — na bojišti; udayacchat — pozdvihl; ripum — nepřátele; hantum — zahubit; vajram — blesk; vajra-dharaḥ — ten, kdo nosí blesk; ruṣā — s velkým hněvem.

Překlad

Když Indra, jenž je známý jako Vajra-dhara neboli ten, kdo nosí blesk, viděl na bojišti své vojáky takto utiskované nepřáteli, velice se rozhněval. Pozdvihl proto svůj blesk s odhodláním nepřátele zahubit.