Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 8.11.23

Verš

namuciḥ pañca-daśabhiḥ
svarṇa-puṅkhair maheṣubhiḥ
āhatya vyanadat saṅkhye
satoya iva toyadaḥ

Synonyma

namuciḥ — démon jménem Namuci; pañca-daśabhiḥ — patnácti; svarṇa- puṅkhaiḥ — se zlatým opeřením; mahā-iṣubhiḥ — velice mocnými šípy; āhatya — probodávající; vyanadat — zněly; saṅkhye — na bojišti; sa-toyaḥ — nesoucí vodu; iva — jako; toya-daḥ — dešťový mrak.

Překlad

Potom na Indru zaútočil Namuci, další démon, a zranil ho patnácti mocnými šípy se zlatým opeřením, jež hřměly jako mrak plný vody.