Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.28.49

Verš

evaṁ vilapantī bālā
vipine ’nugatā patim
patitā pādayor bhartū
rudaty aśrūṇy avartayat

Synonyma

evam — takto; vilapantī — truchlila; bālā — nevinná žena; vipine — v odlehlém lese; anugatā — velice poslušná; patim — vůči svému manželovi; patitā — padla; pādayoḥ — k nohám; bhartuḥ — svého manžela; rudatī — když plakala; aśrūṇi — slzy; avartayat — ronila.

Překlad

Tato nanejvýš poslušná manželka padla k nohám svého mrtvého muže a začala v onom odlehlém lese hořce naříkat. Z očí jí kanuly slzy.

Význam

Stejně jako je oddaná manželka nešťastná z odchodu svého manžela, je zarmoucený i žák, když jeho duchovní mistr opustí tento svět.