Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.21.16

Verš

vyūḍha-vakṣā bṛhac-chroṇir
vali-valgu-dalodaraḥ
āvarta-nābhir ojasvī
kāñcanorur udagra-pāt

Synonyma

vyūḍha — široká; vakṣāḥ — hruď; bṛhat-śroṇiḥ — silný pas; vali — vrásky; valgu — velmi krásné; dala — jako list banyánu; udaraḥ — břicho; āvarta — spirálovitě točený; nābhiḥ — pupek; ojasvī — zářivá; kāñcana — zlatá; uruḥ — stehna; udagra-pāt — klenutý nárt.

Překlad

Mahārāja Pṛthu měl širokou hruď a silný pas. Břicho s vráskami na kůži svou stavbou připomínalo banyánový list. Jeho pupek byl spirálovitě točený a hluboký, stehna měla zlatý odstín a nárt byl klenutý.