Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.12.23

Verš

utsaṅgān nārado jajñe
dakṣo ’ṅguṣṭhāt svayambhuvaḥ
prāṇād vasiṣṭhaḥ sañjāto
bhṛgus tvaci karāt kratuḥ

Synonyma

utsaṅgāt — transcendentální úvahou; nāradaḥ — Mahāmuni Nārada; jajñe — byl vytvořen; dakṣaḥ — Dakṣa; aṅguṣṭhāt — z palce; svayambhuvaḥ — Brahmy; prāṇāt — z životního vzduchu, z dechu; vasiṣṭhaḥ — Vasiṣṭha; sañjātaḥ — se narodil; bhṛguḥ — mudrc Bhṛgu; tvaci — z doteku; karāt — z ruky; kratuḥ — mudrc Kratu.

Překlad

Nārada se narodil z Brahmovy úvahy, což je nejlepší část jeho těla. Vasiṣṭha se narodil z jeho dechu, Dakṣa z jeho palce, Bhṛgu z jeho doteku a Kratu z jeho ruky.

Význam

Nārada se narodil z Brahmovy nejlepší úvahy, neboť dokáže předat Nejvyššího Pána každému, komu si přeje. Nejvyšší Osobnost Božství nelze realizovat sebevětším množstvím védského poznání ani pokání. Čistý oddaný Pána, jako je Nārada, však může Nejvyššího Pána předat na základě své dobré vůle. Samotné jméno Nārada vyjadřuje, že může předat Nejvyššího Pána. Nāra znamená “Nejvyšší Pán” a da znamená “ten, který může dát”. To, že může dát Nejvyššího Pána, neznamená, že Pán je jako nějaké zboží, které může být doručeno komukoliv. Nārada ale může každému dát transcendentální láskyplnou službu Pánu v roli služebníka, přítele, rodiče nebo milence podle touhy zrozené z transcendentální lásky k Pánu. Jinými slovy, Nārada je jediný, kdo může člověku předat cestu bhakti-yogy, nejvyšší mystický prostředek pro dosažení Pána.