Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.63.9

Verš

brahmādayaḥ surādhīśā
munayaḥ siddha-cāraṇāḥ
gandharvāpsaraso yakṣā
vimānair draṣṭum āgaman

Synonyma

brahma-ādayaḥ — v čele s Pánem Brahmou; sura — polobohů; adhīśāḥ — vládci; munayaḥ — velcí mudrci; siddha-cāraṇāḥ — Siddhové a Cāraṇové; gandharva-apsarasaḥ — Gandharvové a Apsary; yakṣāḥ — Yakṣové; vimānaiḥ — v letadlech; draṣṭum — sledovat; āgaman — dostavili se.

Překlad

Brahmā a ostatní vládnoucí polobozi spolu se Siddhy, Cāraṇy, velkými mudrci, Gandharvy, Apsarami a Yakṣi se dostavili ve svých nebeských letadlech, aby sledovali bitvu.