Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.51.15

Verš

sa yācitaḥ sura-gaṇair
indrādyair ātma-rakṣaṇe
asurebhyaḥ paritrastais
tad-rakṣāṁ so ’karoc ciram

Synonyma

saḥ — on; yācitaḥ — požádaný; sura-gaṇaiḥ — polobohy; indra-ādyaiḥ — v čele s Pánem Indrou; ātma — jejich vlastní; rakṣaṇe — pro ochranu; asurebhyaḥ — démonů; paritrastaiḥ — kteří se báli; tat — jejich; rakṣām — ochranu; saḥ — on; akarot — konal; ciram — dlouho.

Překlad

Mucukunda dlouho chránil polobohy na žádost Indry a ostatních polobohů, aby jim pomohl je ochránit, když byli sužováni démony.