Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.50.50-53

Verš

dṛśyate yatra hi tvāṣṭraṁ
vijñānaṁ śilpa-naipuṇam
rathyā-catvara-vīthībhir
yathā-vāstu vinirmitam
sura-druma-latodyāna-
vicitropavanānvitam
hema-śṛṅgair divi-spṛgbhiḥ
sphaṭikāṭṭāla-gopuraiḥ
rājatārakuṭaiḥ koṣṭhair
hema-kumbhair alaṅkṛtaiḥ
ratna-kūtair gṛhair hemair
mahā-mārakata-sthalaiḥ
vāstoṣpatīnāṁ ca gṛhair
vallabhībhiś ca nirmitam
cātur-varṇya-janākīrṇaṁ
yadu-deva-gṛhollasat

Synonyma

dṛśyate — byly vidĕt; yatra — kde; hi — vskutku; tvāṣṭram — Tvaṣṭy (Viśvakarmy), architekta polobohů; vijñānam — vĕdecké poznání; śilpa — v architektuře; naipuṇam — odborné schopnosti; rathyā — s hlavními třídami; catvara — dvory; vīthībhiḥ — a obchodními ulicemi; yathā-vāstu — na rozlehlých pozemcích; vinirmitam — postavené; sura — polobohů; druma — se stromy; latā — a liánami; udyāna — zahrady; vicitra — skvostné; upavana — a parky; anvitam — obsahující; hema — zlaté; śṛṅgaiḥ — mající špice; divi — nebe; spṛgbhiḥ — dotýkající se; sphaṭikā — z křemíkového krystalu; aṭṭāla — s horními patry; gopuraiḥ — s branami; rājata — ze stříbra; ārakuṭaiḥ — a mosazi; koṣṭhaiḥ — s pokladnicemi, skladišti a stájemi; hema — zlatými; kumbhaiḥ — nádobami; alaṅkṛtaiḥ — ozdobenými; ratna — z drahokamů; kūtaiḥ — majícími vrcholy; gṛhaiḥ — s domy; hemaiḥ — ze zlata; mahā-mārakata — s cennými smaragdy; sthalaiḥ — s podlahami; vāstoḥ — domácím; patīnām — patřícími božstvům; ca — a; gṛhaiḥ — s chrámy; vallabhībhiḥ — s vyhlídkovými vĕžemi; ca — a; nirmitam — postavené; cātuḥ-varṇya — čtyř společenských tříd; jana — lidí; ākīrṇam — plné; yadu-deva — Pána Yaduovců, Śrī Kṛṣṇy; gṛha — sídly; ullasat — zkrášlené.

Překlad

Stavba onoho mĕsta vyjevovala dokonalé vĕdecké poznání a architektonickou dovednost Viśvakarmy. Byly v nĕm široké třídy, obchodní ulice a dvory na rozlehlých pozemcích, skvostné parky a také zahrady se stromy a liánami z nebeských planet. Vĕže bran mĕly na vrcholech zlaté vížky dotýkající se nebe a jejich horní patra byla z křemíkového krystalu. Pozlacené domy zdobily vpředu zlaté nádoby a nahoře střechy posázené drahokamy, a jejich podlahy byly vykládané cennými smaragdy. Vedle domů stály pokladnice, skladištĕ a stáje pro skvĕlé konĕ, to vše postavené ze stříbra a mosazi. Každé sídlo mĕlo svou vyhlídkovou vĕž a také chrám pro domácí božstvo. Mĕsto zaplňovali obyvatelé ze všech čtyř společenských tříd a zvláštĕ ho zkrášlovaly paláce Śrī Kṛṣṇy, Pána Yaduovců.

Význam

Śrīla Śrīdhara Svāmī vysvĕtluje, že státní silnice (rathyāḥ) byly vpředu, silnice druhé třídy (vīthyaḥ) vzadu a mezi nimi se rozkládaly dvory (catvarāṇi) obehnané stĕnami, uprostřed nichž stála pozlacená sídla, nad kterými se tyčily zářící křišťálové rozhledny se zlatými nádobami na vrcholech. Budovy tedy byly vícepatrové. Slovo vāstu vyjadřuje, že domy a ostatní budovy byly postavené na rozlehlých pozemcích s dostatkem prostoru pro zeleň.