Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.50.13-14

Verš

paśyārya vyasanaṁ prāptaṁ
yadūnāṁ tvāvatāṁ prabho
eṣa te ratha āyāto
dayitāny āyudhāni ca
etad-arthaṁ hi nau janma
sādhūnām īśa śarma-kṛt
trayo-viṁśaty-anīkākhyaṁ
bhūmer bhāram apākuru

Synonyma

paśya — prosím pohleď; ārya — ctihodný; vyasanam — nebezpečí; prāptam — nyní přítomné; yadūnām — pro Yaduovce; tvā — Tebou; avatām — chránĕné; prabho — Můj milý pane; eṣaḥ — tento; te — Tvůj; rathaḥ — kočár; āyātaḥ — přijel; dayitāni — oblíbené; āyudhāni — zbranĕ; ca — a; etat-artham — pro tento účel; hi — vskutku; nau — Naše; janma — zrození; sādhūnām — svatých oddaných; īśa — ó Pane; śarma — prospĕch; kṛt — činící; trayaḥ-viṁśati — dvaceti tří; anīka — vojsk; ākhyam — v podobĕ; bhūmeḥ — Zemĕ; bhāram — břemeno; apākuru — prosím odstraň.

Překlad

(Nejvyšší Pán pravil:) Můj ctihodný starší bratře, pohleď na to nebezpečí, které hrozí Tvým chránĕncům Yaduovcům! A podívej se, milý Pane, jak se k Tobĕ dostavil Tvůj osobní kočár a oblíbené zbranĕ. Účel, pro který jsme se zrodili, Můj Pane, je zajistit, aby se Našim oddaným dobře dařilo. Prosím odstraň teď ze Zemĕ břemeno, které tvoří tĕchto dvacet tři vojsk.