Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.36.36

Verš

jarāsandho mama gurur
dvivido dayitaḥ sakhā
śambaro narako bāṇo
mayy eva kṛta-sauhṛdāḥ
tair ahaṁ sura-pakṣīyān
hatvā bhokṣye mahīṁ nṛpān

Synonyma

jarāsandhaḥ — Jarāsandha; mama — můj; guruḥ — starší (tchán); dvividaḥ — Dvivida; dayitaḥ — můj milý; sakhā — přítel; śambaraḥ — Śambara; narakaḥ — Naraka; bāṇaḥ — Bāṇa; mayi — vůči mnĕ; eva — jistĕ; kṛta-sauhṛdāḥ — kteří chovají pevné přátelství; taiḥ — s nimi; aham — já; sura — polobohů; pakṣīyān — spojence; hatvā — poté, co pobiji; bhokṣye — budu si užívat; mahīm — zemĕ; nṛpān — krále.

Překlad

Můj starší příbuzný Jarāsandha a můj milý přítel Dvivida jsou mí vĕrní dobrodinci, stejnĕ jako Śambara, Naraka a Bāṇa. Je všechny využiji k pozabíjení tĕch králů, kteří udržují spojenectví s polobohy, a pak budu vládnout zemi.