Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.34.30

Verš

tam anvadhāvad govindo
yatra yatra sa dhāvati
jihīrṣus tac-chiro-ratnaṁ
tasthau rakṣan striyo balaḥ

Synonyma

tam — za ním; anvadhāvat — bĕžel; govindaḥ — Pán Kṛṣṇa; yatra yatra — kamkoliv; saḥ — on; dhāvati — bĕžel; jihīrṣuḥ — toužící sebrat; tat — jeho; śiraḥ — na hlavĕ; ratnam — klenot; tasthau — stál; rakṣan — chránící; striyaḥ — ženy; balaḥ — Pán Balarāma.

Překlad

Pán Govinda se hnal za démonem, kamkoliv bĕžel, dychtivý sebrat mu jeho klenot z hlavy. Pán Balarāma mezitím zůstal se ženami, aby je chránil.

Význam

Śrīla Viśvanātha Cakravartī vysvĕtluje, že ženy byly unavené tím, jak byly hnané pryč, a proto je Pán Balarāma chránil a utĕšoval, zatímco ony odpočívaly. Pán Kṛṣṇa mezitím bĕžel za démonem.