Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 10.18.19

Verš

tatropāhūya gopālān
kṛṣṇaḥ prāha vihāra-vit
he gopā vihariṣyāmo
dvandvī-bhūya yathā-yatham

Synonyma

tatra — poté; upāhūya — když svolal; gopālān — pasáčky; kṛṣṇaḥ — Pán Kṛṣṇa; prāha — promluvil; vihāra-vit — znalec všech sportů a her; he gopāḥ — ó pasáčci; vihariṣyāmaḥ — pojďme si hrát; dvandvī-bhūya — tak, že se rozdĕlíme na dvĕ skupiny; yathā-yatham — vhodnĕ.

Překlad

Kṛṣṇa, jenž zná všechny sporty a hry, pak svolal pasáčky a řekl jim: „Hej pasáčci! Pojďme si hrát! Rozdĕlíme se na dvĕ vyrovnaná družstva.“

Význam

Slovo yathā-yatham znamená, že Kṛṣṇa přirozenĕ chtĕl mít obĕ družstva vyrovnaná, aby si dobře zahráli. Kromĕ zábavy bylo účelem hry zabít démona Pralambu.