Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 1.2.22

Verš

ato vai kavayo nityaṁ
bhaktiṁ paramayā mudā
vāsudeve bhagavati
kurvanty ātma-prasādanīm

Synonyma

ataḥ — proto; vai — jistě; kavayaḥ — všichni transcendentalisté; nityam — od nepaměti; bhaktim — služba Pánu; paramayā — nejvyšší; mudā — s velikým potěšením; vāsudeve — Śrī Kṛṣṇa; bhagavati — Osobnost Božství; kurvanti — prokazují; ātma — vlastní já; prasādanīm — to, co oživuje.

Překlad

Všichni transcendentalisté již od nepaměti oddaně slouží Pánu Kṛṣṇovi, Osobnosti Božství, s velikým potěšením, neboť takováto oddaná služba oživuje vlastní já.

Význam

Zde je zvláštní zmínka o tom, jak jedinečná je oddaná služba Osobnosti Božství, Pánu Śrī Kṛṣṇovi. Pán Śrī Kṛṣṇa je svayaṁ-rūpa, Osobnost Božství. Veškeré ostatní podoby Boha, počínaje Śrī Baladevem, Saṅkarṣaṇem, Aniruddhou, Pradyumnou a Nārāyaṇem, až po puruṣa-avatāry, guṇa-avatāry, līlā-avatāry, yuga-avatāry a mnoho tisíc jiných podob Osobnosti Božství, jsou úplnými a sounáležícími částmi Pána Śrī Kṛṣṇy. Živé bytosti jsou oddělenými celistvými částmi Osobnosti Božství. Pán Śrī Kṛṣṇa je původní podobou Boha a nejvyšším stupněm Transcendence. Z toho důvodu je Pán mnohem přitažlivější pro pokročilé transcendentalisty, kteří se zúčastňují Jeho věčných zábav. Kromě Śrī Kṛṣṇy a Baladeva není jiných podob Osobnosti Božství, s kterými lze navázat tak osobní intimní poměr, jaký můžeme nalézt v transcendentálních zábavách Pána ve Vrajabhūmi. Transcendentální zábavy Pána Śrī Kṛṣṇy nejsou novodobou záležitostí, jak se domnívají méně inteligentní osoby — Jeho zábavy jsou věčné, a projeví se v určité době— pouze jednou v Brahmově dni; stejně jako slunce, které vychází na východním horizontu každých čtyřiadvacet hodin.