Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.250

Verš

tattvavādi-gaṇa prabhuke ‘māyāvādī’ jñāne
prathama darśane prabhuke nā kaila sambhāṣaṇe

Synonyma

tattvavādi-gaṇa — tattvavādī; prabhuke — Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua; māyāvādī jñāne — považující za māyāvādského sannyāsīho; prathama darśane — při prvním setkání; prabhuke — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; — ne; kaila — učinili; sambhāṣaṇe — oslovení.

Překlad

Když tattvavādští vaiṣṇavové viděli Śrī Caitanyu Mahāprabhua poprvé, považovali Ho za māyāvādského sannyāsīho, a proto s Ním nemluvili.