Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.174

Verš

paramānanda purī tabe calilā nīlācale
mahāprabhu cali cali āilā śrī-śaile

Synonyma

paramānanda purī — Paramānanda Purī; tabe — potom; calilā nīlācale — odešel do Džagannáth Purí; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; cali cali — kráčející; āilā — došel; śrī-śaile — do Šrí Šaily.

Překlad

Paramānanda Purī tedy odešel do Džagannáth Purí a Śrī Caitanya Mahāprabhu se vydal do Šrí Šaily.

Význam

Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura poznamenává: „Na kterou Šrí Šailu Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī poukazuje, není zcela jasné. Žádný Mallikārjunův chrám v této oblasti není, protože zde nemůže být Šrí Šaila ležící v okrese Dhárvád. Tato Šrí Šaila se nachází na jižní straně Bélgáonu a tam také stojí chrám Śivy jako Mallikārjuny (viz verš 15 této kapitoly). Je řečeno, že na této hoře žil Pán Śiva s Devī a také Pán Brahmā se všemi polobohy.“