Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.173

Verš

eta bali’ tāṅra ṭhāñi ei ājñā lañā
dakṣiṇe calilā prabhu haraṣita hañā

Synonyma

eta bali' — to když řekl; tāṅra ṭhāñi — od něho; ei ājñā lañā — poté, co si vyžádal svolení; dakṣiṇe calilā — odešel do jižní Indie; prabhu — Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu; haraṣita hañā — velice potěšený.

Překlad

Po tomto rozhovoru s Paramānandou Purīm ho Pán poprosil o svolení k odchodu a blaženě se odebral do jižní Indie.