Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.49

Verš

nimantraṇa mānila tāṅre vaiṣṇava jāniyā
rāmānande kahe prabhu īṣat hāsiyā

Synonyma

nimantraṇa — pozvání; mānila — přijal; tāṅre — on (brāhmaṇa); vaiṣṇava — oddaný Pána; jāniyā — jelikož věděl; rāmānande — Rāmānandovi; kahe — řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; īṣat — lehce; hāsiyā — usmívající se.

Překlad

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že tento brāhmaṇa je oddaný, a tak pozvání přijal. S lehkým úsměvem potom řekl Rāmānandovi Rāyovi následující:

Význam

Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu přijal pozvání od vaiṣṇavského brāhmaṇy. I když je někdo brāhmaṇou přísně následujícím všechny zásady brāhmaṇské kultury, ale není oddaným, následovníkem Śrī Caitanyi Mahāprabhua, neměli bychom jeho pozvání přijmout. Lidé jsou dnes tak pokleslí, že nenásledují ani védské zásady, natož pak vaiṣṇavské. Jedí vše, co je napadne, a proto by měli členové hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přijímat pozvání velice opatrně.