Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.46

Verš

ei jāni’ kaṭhina mora hṛdaya śodhite
sārvabhauma kahilena tomāre milite

Synonyma

ei jāni' — toto vědoucí; kaṭhina — velmi tvrdé; mora — Moje; hṛdaya — srdce; śodhite — napravit; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kahilena — požádal; tomāre — tebe; milite — potkat.

Překlad

„Sārvabhauma Bhaṭṭācārya věděl, že se to stane, a protože chtěl napravit Moje tvrdé srdce, požádal Mne, abych se s tebou setkal.“