Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.16

Verš

prabhu tāṅre dekhi’ jānila — ei rāma-rāya
tāṅhāre milite prabhura mana uṭhi’ dhāya

Synonyma

prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; dekhi' — když viděl; jānila — pochopil; ei — toto; rāma-rāya — Śrīla Rāmānanda Rāya; tāṅhāre — s ním; milite — setkat se; prabhura — Pána Caitanyi Mahāprabhua; mana — mysl; uṭhi' — poté, co vstala; dhāya — utíkala za.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu věděl, že tato osoba, která se přišla k řece vykoupat, je Rāmānanda Rāya. Pánova touha se s ním setkat byla tak silná, že Jeho mysl se ihned rozběhla za ním.