Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.52

Verš

tāṅhāra brāhmaṇī, tāṅra nāma — ‘ṣāṭhīra mātā’
rāndhi’ bhikṣā dena teṅho, āścarya tāṅra kathā

Synonyma

tāṅhāra brāhmaṇī — jeho manželka; tāṅra nāma — její jméno; ṣāṭhīra mātā — matka Ṣāṭhī; rāndhi' — poté, co uvařila; bhikṣā dena — obětuje jídlo; teṅho — ona; āścarya — úžasné; tāṅra — o ní; kathā — vyprávění.

Překlad

Bhaṭṭācāryova manželka Ṣāṭhīmātā („Ṣāṭhina matka“) vařila. Vyprávění o těchto zábavách jsou úžasná.