Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.41

Verš

bahuta prasāda sārvabhauma ānāila
tabe mahāprabhu sukhe bhojana karila

Synonyma

bahuta prasāda — různá jídla obětovaná Pánu Jagannāthovi; sārvabhauma — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; ānāila — nechal přinést; tabe — tehdy; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; sukhe — s radostí; bhojana — oběd; karila — přijal.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya nechal z Jagannāthova chrámu přinést různé druhy mahā-prasādam a Śrī Caitanya Mahāprabhu s radostí poobědval.