Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.31

Verš

sārvabhaume jānāñā sabā nila abhyantare
nityānanda-gosāñire teṅho kaila namaskāre

Synonyma

sārvabhaume — Sārvabhaumu Bhaṭṭācāryu; jānāñā — informující a žádající o svolení; sabā — všechny oddané; nila — vzal; abhyantare — do domu; nityānanda-gosāñire — Śrī Nityānandovi Prabhuovi; teṅho — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; kaila — složil; namaskāre — poklony.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya dovolil všem oddaným, aby vstoupili do jeho domu, a když spatřil Nityānandu Prabhua, poklonil se Mu.