Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.204

Verš

vyāsa-śuka-sanakādira prasiddha bhajana
‘nirgrantha’ sthāvarādira śuna vivaraṇa

Synonyma

vyāsa — Vyāsadevy; śuka — Śukadevy Gosvāmīho; sanaka-ādira — čtyř Kumārů; prasiddha bhajana — oddaná služba je oslavována; nirgrantha — hloupých a nevzdělaných; sthāvara-ādira — nehybných bytostí; śuna vivaraṇa — poslouchej popis.

Překlad

„Oddaná služba Vyāsy, Śuky a čtyř Kumārů již byla oslavována. Nyní poslouchej Mé vysvětlení, jak se oddané službě Pánu věnují nehybné živé bytosti, jako jsou stromy a rostliny.“