Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.358

Verš

bhāgavatārambhe vyāsa maṅgalācaraṇe
‘parameśvara’ nirūpila ei dui lakṣaṇe

Synonyma

bhāgavata-ārambhe — na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu; vyāsa — velký autor Vyāsadeva; maṅgala-ācaraṇe — ve vzývání přízně; parama-īśvara — Nejvyšší Osobnost Božství; nirūpila — popsal; ei dui lakṣaṇe — podle těchto dvou druhů znaků, jmenovitě svarūpa (osobních) a taṭastha (okrajových).

Překlad

„Ve vzývání přízně na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu Śrīla Vyāsadeva popsal Nejvyšší Osobnost Božství podle těchto znaků.“