Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.172

Verš

lakṣaṇaṁ bhakti-yogasya
nirguṇasya hy udāhṛtam
ahaituky avyavahitā
yā bhaktiḥ puruṣottame

Synonyma

lakṣaṇam — příznak; bhakti-yogasya — oddané služby; nirguṇasya — mimo vliv tří kvalit přírody; hi — zajisté; udāhṛtam — uvádí se; ahaitukī — bezpříčinná; avyavahitā — nepřerušená; — která; bhaktiḥ — oddaná služba; puruṣa-uttame — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

„  ,Toto jsou příznaky transcendentální láskyplné služby Puruṣottamovi, Nejvyšší Osobnosti Božství: je bezpříčinná a nic ji nemůže zastavit.̀  “