Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.111

Verš

‘premonmāde paḍe gosāñi madhya-yamunāte
prayāge cālāiba, ihāṅ nā diba rahite

Synonyma

prema-unmāde — v šílenství extatické lásky; paḍe — spadl; gosāñi — Śrī Caitanya Mahāprabhu; madhya-yamunāte — do řeky Jamuny; prayāge cālāiba — znovu Ho vezmu do Prajágu; ihāṅ — zde; — ne; diba — dovolím Mu; rahite — zůstat.

Překlad

Vallabha Bhaṭṭa se pak rozhodl, že Śrī Caitanyu Mahāprabhua již v Ádáile nenechá, protože Pán skočil v extatické lásce do Jamuny. Rozhodl se proto vzít Ho do Prajágu.