Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 17.167

Verš

kṛpā kari’ teṅho mora nilaye āilā
more śiṣya kari’ mora hāte ‘bhikṣā’ kailā

Synonyma

kṛpā kari' — ze své bezpříčinné milosti; teṅho — on; mora nilaye — do mého skromného příbytku; āilā — přišel; more — mě; śiṣya kari' — přijal za svého žáka a; mora hāte — z mé ruky; bhikṣā kailā — přijal oběd.

Překlad

„Během pobytu v Mathuře Śrīpāda Mādhavendra Purī navštívil můj dům a přijal mne za svého žáka. Dokonce v mém domě i poobědval.“