Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 16.56

Verš

vistāri’ varṇiyāchena dāsa-vṛndāvana
śrīvāsa prabhure tabe kaila nimantraṇa

Synonyma

vistāri' — obšírně; varṇiyāchena — popsal; dāsa-vṛndāvana — Vṛndāvana dāsa Ṭhākura; śrīvāsa — Śrīvāsa; prabhure — Śrī Caitanyu Mahāprabhua; tabe — poté; kaila nimantraṇa — pozval.

Překlad

Všechny tyto epizody obšírně popsal Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura. Jednoho dne pak Pána pozval Śrīvāsa Ṭhākura.

Význam

Caitanya-bhāgavata (Antya-khaṇḍa, devátá kapitola) uvádí následující popis. Śrīla Advaita Ācārya jednoho dne pozval Caitanyu Mahāprabhua a přál si, aby Pán přišel sám, protože potom by Ho mohl pohostit k Jeho plné spokojenosti. Tehdy se stalo, že když šli ostatní sannyāsī do domu Advaity Ācāryi na oběd, zastihly je prudké přívaly deště, a tak se tam nakonec nedostali. Śrī Caitanya Mahāprabhu tedy přišel na prasādam sám, jak si to Advaita Ācārya přál.