Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.5

Verš

prathamāvasare jagannātha-daraśana
nṛtya-gīta kare daṇḍa-paraṇāma, stavana

Synonyma

prathama-avasare — na začátku dne; jagannātha-daraśana — zhlédnutí Božstva Pána Jagannātha; nṛtya-gīta kare — provádí zpívání a tančení; daṇḍa-paraṇāma — klanění se; stavana — modlení se.

Překlad

Na začátku dne Śrī Caitanya Mahāprabhu zhlédl Božstvo Pána Jagannātha v chrámu. Poklonil se Mu, přednesl modlitby a tančil před Ním a zpíval.