Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.295

Verš

eta bali’ prabhu gelā īśvara-daraśane
bhaṭṭa snāna darśana kari’ karilā bhojane

Synonyma

eta bali' — když to řekl; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; gelā — šel; īśvara-daraśane — navštívit Pána Jagannātha; bhaṭṭa — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya; snāna darśana kari' — poté, co vykonal koupel a návštěvu Pána Jagannātha; karilā bhojane — najedl se.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu domluvil a šel navštívit Pána Jagannātha. Sārvabhauma Bhaṭṭācārya dokončil svou koupel, šel navštívit Pána Jagannātha a potom se vrátil domů, aby poobědval.“