Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.47

Verš

jagannāthera āge cāri sampradāya gāya
dui pāśe dui, pāche eka sampradāya

Synonyma

jagannāthera āge — před Božstvem Pána Jagannātha; cāri sampradāya gāya — zpívaly čtyři skupiny; dui pāśe — na dvou stranách; dui — další dvě skupiny; pāche — vzadu; eka sampradāya — další skupina.

Překlad

Čtyři skupiny zpívaly a tančily před Pánem Jagannāthem, jedna po Jeho levé straně, jedna po pravé a ještě jedna vzadu.