Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.125

Verš

śikṣā lāgi’ svarūpe ḍāki’ kahila tāṅhāre
ei dekha tomāra ‘gauḍīyā’ra vyavahāre

Synonyma

śikṣā lāgi' — aby poučil; svarūpe — Svarūpovi Dāmodarovi; ḍāki' — poté, co ho zavolal; kahila — řekl; tāṅhāre — jemu; ei dekha — jen se podívej; tomāra — tvého; gauḍīyāra — tohoto vaiṣṇavy z Bengálska; vyavahāre — chování.

Překlad

Pán potom zavolal Svarūpu Dāmodara a řekl mu: „Jen se podívej na chování tohoto tvého bengálského vaiṣṇavy!“