Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.5

Verš

sārvabhauma kahe — ei pratāparudra rāya
utkaṇṭhā hañāche, tomā milibāre cāya

Synonyma

sārvabhauma kahe — Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl; ei — tento; pratāparudra rāya — Pratāparudra, král Džagannáth Purí; utkaṇṭhā hañāche — velmi dychtivý; tomā — Tebe; milibāre — potkat; cāya — chce.

Překlad

Sārvabhauma Bhaṭṭācārya řekl: „Je tu král jménem Pratāparudra, který velmi dychtí po setkání s Tebou, a tak Tě žádá o svolení.“