Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 11.203

Verš

tomā-saṅge rahe yata sannyāsīra gaṇa
gopīnāthācārya tāṅre kariyāche nimantraṇa

Synonyma

tomā-saṅge — s Tebou; rahe — zůstávají; yata — tolik, kolik; sannyāsīra gaṇasannyāsīch; gopīnātha-ācārya — Gopīnātha Ācārya; tāṅre — všem; kariyāche — dal; nimantraṇa — pozvání.

Překlad

„Gopīnātha Ācārya pozval všechny Tvé společníky sannyāsī, aby přišli přijmout prasādam.“