Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.51

Verš

tabe mahāprabhu tāṅre kaila āliṅgana
stuti kari’ kahe rāmānanda-vivaraṇa

Synonyma

tabe — poté; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — jeho; kaila — učinil; āliṅgana — objetí; stuti kari' — vychvalující; kahe — řekl; rāmānanda — Rāmānandy Rāye; vivaraṇa — popis.

Překlad

Śrī Caitanya Mahāprabhu Bhavānandu Rāye objal a s velkou úctou hovořil o jeho synovi Rāmānandovi Rāyovi.