Skip to main content

Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 10.126

Verš

tabe svarūpa kaila nitāira caraṇa vandana
nityānanda-prabhu kaila prema-āliṅgana

Synonyma

tabe — potom; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; kaila — učinil; nitāira — Śrī Nityānandy Prabhua; caraṇa — lotosových nohou; vandana — uctívání; nityānanda-prabhu — Nityānanda Prabhu; kaila — učinil; prema-āliṅgana — láskyplné objetí.

Překlad

Svarūpa Dāmodara potom uctíval lotosové nohy Nityānandy Prabhua a Nityānanda Prabhu ho zase v extázi lásky objal.